برای فستیوال سالانه تئاتر کردی

عبدالرحمن عزیزیبرای فستیوال سالانه تئاتر کردی

شانو (تئاتر کردی) به عنوان یک مقوله وسیع وعمیق و مهم همواره درتاریخ تئاترمنطقه و هر سرزمینی که کردها دران سکونت داشته اند ازنقطه آغازحیات شان تا کنون به گونه ای بسیار گسترده مطرح بوده وهست وخواهد بود و بحث وبررسی آن چنان گسترده تر می شود که باید ماه ها وسال ها تحقیق وپژوهش در مورد آن و نوع و گرایش ها ی مربوط به آن وحوزه های رخنه ونفوذ آن ماند اجتماع ، سیاست ، زندگی ، اموزش ، و غیره………… انجام شود .

تاریخ شانو به واسطه ی تحولات سیاسی و اجتماعی مردم کرد همواره دستخوش تغییرات وتأثیرگذاری از همسایگان و خارج از مرزهای خود بوده وهست .

کردها در سرتاسر اسیا واروپا وامریکا وکانادا واسترالیا وحتی افریقا پراکنده شده اند، سکونت دارند ودر بیشتر ان کشور ها جوامع کردهای مقیم را تشکیل داده اند و مختصات فرهنگ بومی وکردی خود را با همه محدودیت های فرهنگی وسیاسی ومذهبی مطرح کرده اند و به بقیه معرفی کرده اند.

جشنواره ی تئاترکردی سقز جز معدود جشنواره ورخدداهای شانوست که به طور مستقیم در سرزمین مادری خود به همت تئاتر دوستان برگزار می شود .

با یک پیام بسیار آشنا که ” هونه ر شانو” قابل چشم پوشی نیست و باهمه ی سختی ها وموانع در هر پوشش ورنگ ولعاب خود را گسترش می دهد ونفس می کشد .

هرچند جشنواره تئاتر منطقه ای در یک کشور با قوم وزبان های مختلف تازه گی ندارد و نمونه های بسیار زیاددیگری در کشور وشهرهای دیگری وجود دارد و به سادگی می توان مشابه آن را زیاد یافت .

جشنواره تئاتر کردی ، بخشی از زندگی و آرمان ها ، ارزوها، امیدها، ودست آوردهای مردم کرد را بیان می کند و در درون مایه های گم و ناپیدای بسیار آشنا همه آن ها را بیان ومورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار می دهد .

آثار نمایش های جشنواره ی تئاتر کردی از ان لحاظ اهمیت پیدا می کنند که نماینده ی دیگر آثار هنری وهنرمندانی می شوند که نمی توانند در این مقطع خود را مطرح کنند واز این منظر است که همه اهالی هنر وهنرمندان به آن نگاهی مثبت دارند.

از این رو است که همه تئاتری های که برای این جشنواره آثار ارایه می دهند انتخاب موضوع مهم است ودر نظر داشته باشند که این برهه از زمان رسالت بس عظیمی بر دوش آنان در مواجهه با دغدغه های مهم جامعه کنونی ما دارند و باید با حساسیت بیشتری نسبت به شیوه و شکل طرح وایده وموضوع نمایش و خلق یک اثرهنری بکار ببرند .

تا هویت ملی این جشنواره برای نسل های بعدی به یادگار بماند.

لازم نیست به تاریخ کردستان برگردیم .

به هزارهای هشتم قبل از میلاد ، به کهن ترین تمدن تاریخ پیدایش بشریت ، به اسناد به جای مانده از نمایش های کهن و آیین نمایشی بسیاری که هنوز هم به برمی خوریم و می بینیم . هرچند که مورد بی لطفی نگارنده گان وکاتبان ومورخان بوده ایم وهستیم .

اما ردپای هنر نمایش همیشه بود ودر تاریخ جای کتمان آن نیست .

شانو انسان را به گذشته و باز شناسی هستی خویش رهنمود می شود و با یاد آوری رخدادهایش آینده روشنی را برای او ترسیم می سازد .

و اورا به تولدی دوباره تشویق ونوید می دهد.

نویسنده وکارگردانان شرکت کننده در جشنواره تئاتر سقز باید بکوشند تا بیش تر از پیش تا با به کارگیری عناصر جادویی نمایش وبیان خواسته های برحق وعاری از هرگونه ریا دورویی پا به عرشه این عرصه بنهند و به اهداف آن برسند .

هر چیزی را مطرح کنند و جای پرسش های مهم را برای تجزیه وتحلیل وکندوکاو راستین را برای ایچاد جنب وجوش تماشاگران باقی بگذارند .

تا ضمن آن که رسالت خود را به انجام می رسانند ما نیز به عنوان تماشاگر آگاهانه تر رفتار و پیام های نمایش را هضم کنیم و به نقد وبررسی بپردازیم.

ما بی صبرانه منتظر این رویداد هنری هستیم و برای همه دست اندرکاران و تئاتری های جشنواره کردی درود می فرستیم و خسته نباشید می گوییم . ماندوو نه بن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like