قطب الدین صادقی:
وجود شکاف های قومی، دینی و سیاسی ناشی از نبود توسعه فرهنگی و مدرنیته در کشورهای جهان سوم است.
توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی دو مفهموم متفاوت هستند،
رشد اقتصادی مفهومی کمی و توسعه اقتصادی مفهومی کیفی دارد
رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با سال پایه،
توسعه اقتصادی هم عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از انسانی، اجتماعی و فیزیکی.
با توسعه اقتصادی نهادهای اجتماعی متحول، نگرش ها تغییر، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر افزایش و نوآوری های جدید اتفاق می افتد.
توسعه امری فراگیر است، ا توسعه دو هدف شامل افزایش ثروت و رفاه مردم که در کشورهای جهان سوم به معنای ریشه کنی فقر است و ایجاد اشتغال را دنبال می کند.
دو هدف مذکور باید در راستای عدالت اجتماعی باشد،
رشد اقتصادی با افزایش سرمایه و نیروی کار و بهره وری از عوامل تولید و توسعه اقتصادی هم با شاخص هایی هم چونه درآمد سرانه و قدرت خرید مردم و درآمد پایدار و توسعه انسانی سروکاردارد.
هیچ جای دنیا فرهنگ بدون اقتصاد و توسعه تعریف نشده است،
به کمک توسعه فرهنگی با ساختارهای دموکراتیک هم می توان دموکراسی را توسعه داد و هم شکاف های قومی، دینی و سیاسی را به حداقل رساند.
وجود شکاف های قومی، دینی و سیاسی ناشی از نبود توسعه فرهنگی و مدرنیته در کشورهای جهان سومی است.
خردورزی، دانش و تکنولوژی، نقد و ارزیابی گذشته، نهادهای نوین و دموکراسی پنج اصل مدرنیته است.
توسعه فرهنگی نیازمند اصولی شامل تفکر، نوآوری، ارزیابی و برنامه ریزی و مدیران کارآمداست
نبود مدیران کاردان، فقر نیروی متخصص، نبود منابع مالی و امکانات و نبود حضور فرهنگ ملی و قومی از موانع توسعه به شمار می رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like