اطلاعات هنرمندان  هنرهای نمایشی بوکان 


پیشکسوت تئاتر 
⬅️عبدالرحمن عزیزی

عبدالرحمننام
عزیزینام خانوادگی
آذربایجان غربیاستان
بوکانشهرستان
بوکان – انجمن هنرهای نمایشیآدرس
 
شرح سوابق فعالیتهای هنری
عضو هسته مرکزی گروه تئاتر کوچک دارای پروانه فعالیت گروه ب
عضو هسته مرکزی گروه تئاتر مانا
تئاترنام رشته اصلی
بازیگری تئاترگرایش اصلی فعالیت:
سال1363تاریخ شروع فعالیت
ادامه دارد (34 سال )مدت فعالیت
فعالیت دردیگر گرایش های هنری
نمایشنامه نویسی1-
کارگردانی تئاتر2-
بازیگری تئاتر و تلویزیون3-
نمایش رادیویی4-
طراحی نور – طراحی صحنه5-
تحقیق وپژوهش تئاتر در فرهنگ مردم کردستان6-
تجزیه وتحیلیل ، نقد وبررسی آثارایرانی وخارجی7-
تالیف آثار وکتاب های آموزش تاتر برای موسسات آموزشی تاتر8-
تحقیق وپژوهش واجرای تاتر عروسکی وسایه ای9-
سابقه تحصیل وآموزش
کلاسهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت اساتید تاتر درداخل استان وخارج از استان1
تحصیل درموسسه عالی جها ددانشگاهی رسام هنر تهران2
تحصیل در موسسه عا لی پیام هنر سنندج3
شرکت در کارگاههای آموزشی وتجربی تاتر4
مطالعه وتحقیق وپژوهش دررشته های مختلف تاتر5
سابقه فعالیت تدریس وآموزش
مدیریت وتدریس درموسسه دانشگاهی رسام هنر شعبه بوکان1
همکاری مستمر ومداوم وتشکیل گروه تاتر واجرای نمایش درمجتمع فرهنگی وهنری شهید بروجردی ارومیه2
همکاری مستمر ومداوم درنوشتن نمایشنامه وکارگردانی وبازیگری نمایشهای تلویزیونی مراکز سنندج ومهاباد3
همکاری ونوشتن نمایشنامه رادیویی وبازیگری نمایش وتارتر تلویزیونی مرکز ارومیه4
همکاری وبازیگری تاترتلویزونی وسریال در شبکه برون مرزی کردی5
همکاری وتدریس وتالیف جزوات آموزشی ودانشگاهی موسسه عالی آموزش پیام هنر سنندج6
بازیگری – کارگردانی – نمایشنامه نویسی – طراحی صحنه –نور – تهیه بروشور درشهرستان وخارج ازآن7
شرکت مستمر وپی گیر در جشنواره های تاتر شهرستان- استان- منطقه ای- کشوری – بین اللملی8
داوری ویا کمک ونظارت درجشنواره های داخلی شهرستان ودیگر شهرستانها9
همکاری در برگزاری جشنواره های شهرستان10
همکاری ومسئولیت دردوره های مختلف انجمن نمایش اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بوکان11
همکاری وتدریس و مسئولیت دردورهای مختلف حوزه هنری تاتر سازمان تلبیغات اسلامی12
همکاری وتدریس در کانون های فرهنگی وهنری آموزش وپرورش شهرستان بوکان13
همکاری وتدریس درکانون هنری کودکان ونوجوانان14
تاسیس وفعالیت های مستمر درموسسات هنری وآموزشی15
تالیف وپژوهش در زمینه مبانی هنر، تاریخ هنر در کردستان وچاپ بصورت جزوه درسی ودرج در نشریات وقابل دسترسی در فضای مجازی در سایت ها وپایگاههای هنر16
سوابق شرکت درجشنواره ومسابقات هنری تاتر
جشنواره تاتر درشهرستان – منطقه- استان – کشوری آموزش وپرورش1
تهیه وفیلمنامه نویس – بازیگری – فیلم های جشنواره بین الملی فیلم رشد2
همکاری باگروههای تاتر درقالب بازیگری – کارگردانی – نمایشنامه نویس – طراح دکور – نور –بروشور –ویاهمکاری مختلف گروه تاتر درجشنواره تاتر شهرستان -استان – منطقه ای- کشوری – بین المللی انجمن نمایش وفجر واندیشه – ماه – ایران زمین – کردی – خیابانی – تک نفره – ودیگر جشنواره های تاتر مانند – رادیویی وعروسکی – دانشجویی – ومحلی – وفرهنگی مناطق3
مختصری از سوابق فعالیت هنری
فعالیت از سال ۱۳۶3در حوزه هنری بصورت مستمر ومتمادی1
شرکت درکلاسهای آموزشی تاتر2
بازیگری3
کارگردانی4
نمایشنامه نویسی5
مربی ومدرس درکانون هنری اداره آموزش وپرورش درسالهای۶۷-۶۸6
مربی ومدرس ومسئول واحدهای مختلف هنر تاتر –کودک ونوجوان –حوزه هنری بوکان ازسال۶۸-۷۰7
بازیگرو کارگردان – نمایشنامه نویس ومسئولیت در واحد تاتر مجتمع هنری بروجردی ارومیه ۷۰-۷۲8
همکاری وعضو هیات انجمن نمایش بوکان9
مدیریت -مدرس – محقق وپژوهش – در موسسه عالی رسام هنربوکان ۷۴-۷۸10
مدرس – محقق وپژوهش گر درموسسه آموزشی پیام هنر سنندج ۷۸-۸۲11
تالیف کتب آموزشی وتحقیقی در زمینه هنر تاتر برای تدریس در موسسات آموزشی ( شناخت هنر تاتر در کردستان- تجزیه وتحلیل چند اثر کلاسیک تاتر – ایرانی وخارجی – وتدریس درموسسات آموزشی12
تحقیق وپژوهش درزمینه مبانی وتاریخ هنردر کردستان بابیش از۱۰ عنوان بصورت مفاله و جزوات13
منتقد و تحلیل گرنمایش14
فعالیت مستمر بیش از ۱3 سال ودرج مقالات در فضای مجازی ووبلاگ نویسی در زمینه تئاتر15
ریاست انجمن هنرهای نمایشی بوکان از ۱۳۹۳-۱۳۹۶16
عضو هیات  بازببنی وارزشیابی آثار نمایشی بوکان17
عضو شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی18
عضو هیات تحریریه سایت خبری وتحلیلی بوکان شانو19
فعالیت مستمر تئاتر ی- خبری وتحلیلی نمایش در فضای مجازی20
عضو دبیرخانه نخستین جشنواره تئاتر تک نفره بوکان21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like