🔸تقدیر از هنرمند پیشکسوت تئاترکردی توسط انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان. 🔸انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان از «عبدالرحمان عزیزی» هنرمند