رحمان هوشیاری(کرمانشاه) تولد  :1353مریوانتخصص :بازیگر، نویسنده، کارگردانتحصیلات :کارشناسی مهندسی صنایع 1377 دانشجوی نمایش، گرایش کارگردانی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان.اجراها :  فعالیت های هنریالف: