چەند وشەیەک لە خەمی شانۆدا .. ئەرسەلان دەروێش لەنێوان ناعەدالەتييەك و ناعەدالەتييەكى تردا،  لەنێوانى رووداوێك و رووداوێکى تردا،  كاتەكە زۆر لەو