ده رباره ی شانۆ

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?c=20

ناوی کتێب؛ ماڵی بووکه شوشه
نوسينی؛ هێنريک ئبسن
وه رگێڕانی له ئينگليزييه وه ؛ ته يمور تاهير قه ره داغی

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=830

ناوی کتێب؛ کاره که ره کان
نوسينی؛ ژان ژينييه
وه رگێڕانی له فارسيه وه ؛ دلاوه ر قه ره داغی
ئه م کتێب ه له ساڵی 2006 دا بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=757

ناوی کتێب؛ ئه گه ر شانۆ له کوردستان مردبێ، چی زيندوه
نوسينی؛ برايم فه رشی (بارام)
ئه م کتێبه له ساڵی 2006 دا له سه ر ئينته رنێت بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=642

ناوی کتێب؛ ده سته پيسه کان
نوسينی؛ ژان پۆل سارت هر
وه رگێڕانی له فه ڕه نسيه وه ؛ د. موحسين ئه حمه د عومه ر
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن ده زگای چاپ و بڵﺎوکردن هوه ی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=501

ناوی کتێب؛ تارماييه کان
نوسينی؛ هێنريک ئيبسن
وه رگێڕانی له ئينگليزيه وه ؛ عه تا قه ره داخی
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن خانه ی وه رگێڕانه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=435

ناوی کتێب؛ شانۆ له چه ند وتارێکدا
نوسينی؛ عه ونی که رومی/ د. عقيل مهدی يوسف/ ب. زنجيرمان
وه رگێڕانی؛ مامۆستا په روه ر
ئه م کتێبه له ساڵی 2003 دا له لايه ن خانه ی وه رگێڕانه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=434

ناوی کتێب؛ سێ شانۆنامه
نوسينی؛ جان کۆکتۆ/ ئۆين ج. ئارنۆ/ ميشێل دی. ئۆنامۆنۆ
وه رگێڕانی؛ هه ورامان قانع
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن خانه ی وه رگێڕانه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=432

ناوی کتێب؛ ئه زمونی شانۆی مايرهۆڵد
نوسينی؛ فازل جاف
وه رگێڕانی؛ عه بدوڵﺎ مه حمود و کامه ران سوبحان
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن ده زگای چاپ و بڵﺎوکردن هوه ی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=381

ناوی کتێب؛ شانۆ و ناسنامه
نوسينی؛ کامه ران سوبحان
ئه م کتێبه له ساڵی 2005 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=367

ناوی کتێب؛ ده رهێنان و شانۆی مۆدێرن
ديدارێکی هه مه لايه نه له گه ڵ د. فازيل جاف
ديداری؛ کامه ران سوبحان و شۆڕش محه مه د حسێن
چاپی يه که می ئه م کتێبه له ساڵی 2005 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی سه رده مه وه بڵﺎوکراو هته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=366

ناوی کتێب؛ پيته ر بروک
نوسينی؛ دانا ڕه ئووف
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن گرۆی شانۆی نێونه ته وه يی ‘پريشک’ه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=280

ناوی کتێب؛ ئه زمونگه ری و داهێنان
ديدارێکی به رفراوان له گه ڵ دانا ڕه ئووف
سازدانی؛ کامه ران سوبحان و شۆڕش محه مه د حسێن
ئه م کتێبه له ساڵی 2005 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=279

ناوی کتێب؛ حه شيشه کێشه کان
نوسينی؛ فه رهاد پيرباڵ
ئه م کتێبه له ساڵی 2000 دا له لايه ن چاپخانه ی وه زاره تی ڕۆشنبيرييه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=253

ناوی کتێب؛ ئانتۆنين ئارتۆ و شانۆی توندوتيژی
نوسينی؛ جه لال ستاری
وه رگێڕانی ؛ پێشڕه و حسێن
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=238

ناوی کتێب؛ سه رده می بێ تاوانی
نوسينی؛ دکتۆر قوتبه دين سادقی
وه رگێڕانی له فارسيه وه ؛ نه جيبه ئه حمه د
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=237

ناوی کتێب؛ شانۆ.. باوه ڕ و ڕه سه نايه تی
هه ڤپه يڤينێک له گه ڵ هونه رمه ند حه مه ڕه شيد هه ره س
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن گۆڤاری خوێندکاری کورده وه له ئه وروپا بڵﺎوکرايه وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=209

ناوی کتێب؛ مێشه کان
نوسينی؛ ژان پۆڵ سارت هر
وه رگێڕانی له فه ڕه نسيه وه ؛ نه جاتی عه بدوڵڵﺎ
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=198

ناوی کتێب؛ پاريا
نوسينی؛ ئاوگوست ستريندبێرگ
وه رگێڕانی له سويديه وه ؛ فه رهاد شاکه ڵی
ئه م کتێبه له ساڵی 2001 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی موکريانييه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=174

ناوی کتێب؛ شانۆگه ری مارا- ساد
نوسينی؛ پيته ر ڤايس
وه رگێڕانی؛ شێرزاد حه سه ن

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=172

ناوی کتێب؛ کليلداران
نوسينی؛ ميلان کۆندێرا
وه رگێڕانی؛ ئازاد حه سيب قه ره داغی
ئه م کتێبه له ساڵی 2001 دا له لايه ن ده زگای چاپی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=131

ناوی کتێب؛ ڕۆژانی گوڵڕه نگ و شانۆی سالار
نوسينی؛ ئه حمه د سالار
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن ده زگای چاپی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=130

ناوی کتێب؛ دوو شانۆنامه
نوسينی؛ فرنادنۆ ئاراپاڵ و يۆژين ئيۆنيسکۆ
وه رگێڕانی له عه ره بيه وه ؛ هه ورامان وريا قانع
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن ده زگای چاپ و بڵﺎوکردن هوه ی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=126

ناوی کتێب؛ هونه ری نواندن
نوسينی؛ ڕيچارد بۆلسکافسکی
وه رگێڕانی له عه ره بيه وه ؛ نه جمه دين ئه سعه د ڕه زا
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=172

ناوی کتێب؛ کليلداران
نوسينی؛ ميلان کۆندێرا
وه رگێڕانی؛ ئازاد حه سيب قه ره داغی
ئه م کتێبه له ساڵی 2001 دا له لايه ن ده زگای چاپی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=131

ناوی کتێب؛ ڕۆژانی گوڵڕه نگ و شانۆی سالار
نوسينی؛ ئه حمه د سالار
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن ده زگای چاپی ئاراسه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=130

ناوی کتێب؛ دوو شانۆنامه
نوسينی؛ فرنادنۆ ئاراپاڵ و يۆژين ئيۆنيسکۆ
وه رگێڕانی له عه ره بيه وه ؛ هه ورامان وريا قانع
ئه م کتێبه له ساڵی 2002 دا له لايه ن ده زگای چاپ و بڵﺎوکردن هوه ی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

http://www.pertwk.com/pertwk/index.php?e=126

ناوی کتێب؛ هونه ری نواندن
نوسينی؛ ڕيچارد بۆلسکافسکی
وه رگێڕانی له عه ره بيه وه ؛ نه جمه دين ئه سعه د ڕه زا
ئه م کتێبه له ساڵی 2004 دا له لايه ن ده زگای چاپ و په خشی سه رده مه وه بڵﺎوکراوه ته وه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like