پربازدید ترین مطالب

نقد”مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش”

منتقد: رحیم عبدالرحیم زاده  مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش کارگردانرضا حدادبازیگرسیامک انصاریبازیگربروز ارجمندبازیگرلیلی رشیدیبازیگرپانته آ پناهی هابازیگرشبنم فرشادجوبازیگرستاره پسیانیبازیگرخسرو

بیشتر بخوانید یک دیدگاه بگذارید