پربازدید ترین مطالب

نمایشنامه “شارل دوگل”: رحیم عبدالرحیم زاده

نمایشنامه “شارل دوگل”  رحیم عبدالرحیم زاده نمایشنامه “شارل دوگل” در سیر تسلسلی حوادثش در چندین نقطه منطق روایی‌اش از دست

بیشتر بخوانید یک دیدگاه بگذارید